เชียงรายเทรดิ้ง
           นายหน้าประกันวินาศภัย
    
หน้าแรก
ประกันภัยรถยนต์
บริการอื่นๆ
ตรวจสอบความคุ้มครอง
วิธีการชำระเงิน
โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อเรา
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  
คุ้มครองที่มากกว่าแผนประกันภัยรถยนต์ทั่วไป เหมาะสำหรับรถที่มีอายุ การใช้งานไม่เกิน 3-5 ปี 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส และ 3 พลัส
คุ้นมครองรถชน รถหาย ไฟไหม้  ซ่อมรถคุณได้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิตและ      ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


มีหลายบริษัทชั้นนำ ให้คุณเลือก
สินมั่นคงประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย
ชาร์ทิส ประกันภัย ชาร์ทิส ประกันภัย
มิตรแท้ประกนภัย มิตรแท้ประกนภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันคุ้มภัย ประกันคุ้มภัย
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย แอลเอ็มจี ประกันภัย
อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย
อินทรประกันภัย อินทรประกันภัย
วิริยะประกันภัย วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
ไทยประกันภัย ไทยประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย
หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

อัตราเบี้ยประกัน ใหม่ล่าสุด
อัตราเบี้ย อินทร ชั้น 3 ,19/12/2554
อัตราเบี้ย อินทร 2 plus ,19/12/2554
อัตราเบี้ย อินทร 3 plus ,19/12/2554
โปรโมชั่น

ทำประกันภัย กับอินทรประกันวินาศ   แบ่งชำระ 6 งวด  ดอกเบี้ย  0%  [ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต, ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ]

,26/8/2554
 

LMG แบ่งชำระสบายๆ  3 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน  ,18/7/2554  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฟรี ,28/7/2554  

รับสมัครตัวแทนขายประกันวินาศภัย

ขายประกันภัยรถยนต์-พรบ.   รายได้ดี ค่าคอมฯสูง

,9/6/2554
 

รับสมัครตัวแทนขายพรบ. (บ.ส่งเสริมประกันภัย/มิตรแท้ประกันภัยและ อื่นๆ) รายได้ดี ,27/8/2553  

   
     
   

  เชึยงรายเทรดดิ้ง นายหน้าประกันวินาศภัยหน้าประกันวินาศภัยยัยัย
136 หมู่ 12 ซอยพระนอน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์  053-719847 มือถือ : 084-489-1940 แฟกซ์ 053-713281
E-Mail : CR.TRADING@hotmail.com